RIGA OPEN 2018

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Rīgas atklātā 2018. gada čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu armvrestingā nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies 2018. gada Rīgas atklātais čempionāts armvrestingā.
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt sporta veidu attīstību Rīgas pilsētas iedzīvotāju vidū.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos 2018. gada Rīgas atklātā čempionāta sportistus armvrestlinga sporta veidā.
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izgītības, kūltūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk- Organizators) sadarbībā ar Latvijas Armvrestlinga federāciju un tās apstiprinatā galvenā tiesneša kolēģija. Atbildīgais par sacensībām – Raimonds Liepiņš, tel. 27839910, epasts latarm@inbox.lv

II. Sacensību norises vieta un laiks

5. Sacensības notiek 2018. gada 17. februārīLSPA , Rīgā, Brīvības gatve 333.
6. Sacensību sākums 2018. gada 17. februāris plkst. 12.15, dalībnieku svēršanās un reģistrācija no 10.00.-12.00
Sacensību nolikums un informācija par sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs www.sports.riga.lv , www.armwrestling.lvwww.e-skola.lv.

III. Sacensību dalībnikei, programma un nosacījumi

7. Sacensībās var piedaīties sportisti:
7.1 Vīrieši un Sievietes 1999. gadā dzimuši un vecāki;
7.2 Jaunieši (U18) no 2000. gada līdz 2002. gadam dzimuši.
7.3 Jaunieši (21) no 1997. gada līdz 1999. gadam dzimuši.
8. Svaru kategorijas:
8.1 Sievietes: 65 kg, 65 kg+;
8.2 Vīrieši: 70 kg, 78 kg, 86 kg, 95 kg, 95 kg+;
8.3 Jaunieši -18 gadiem: 70 kg, 80 kg, 80 kg+;
8.4 Jaunieši -21 gadiem: -80,+80
8.5 Iesācēji: 75kg, 85kg, 85kg+.
9. Sacensības notiek pārmaiņus ar labo un kreiso roku.
10. Sacensības notiek saskaņā ar WAF apstiprinātiem noteikumiem.
11. Papildus informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa e-pastu latarm@inbox.lv

12. Sacensībām var pieteikties līdz 15. februārim, pa e-pastu
latarm@inbox.lv vai
Reģistrējies internetā- https://goo.gl/forms/NkYoDheARxePRRwu1
13. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, sporta klubs, telefons vai e-pasts.
14. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
15. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
16. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
17. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija. Dalības maksa 10 eur par vienu roku.

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

18. 1. – 3.vietu ieguvēji svaru kategorijās S65 kg., S65 kg.+, V70 kg., V78 kg., V86 kg., V95 kg. un V95 kg.+, tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem un čempionāta medaļām.
19. 1. – 3.vietu ieguvējus svaru kategorijās jauniešiem 70 kg. -80 kg un 80 kg.+, un U21 -80 kg, +80 kg svarā tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem un meistarsacīkšu medaļām.
20. 1. – 3.vietas ieguvēji grupās I75 kg., I85 kg. un I85 kg.+, tiek apbalvoti ar diplomu.
21. 1.vietu ieguvējus grupās I75 kg., I85 kg. un I85 kg.+, tiek apbalvoti ar piemiņas balvu.
22. Uzvarētāji S,V un J svara kategorijās tiek apbalvoti ar balvu.
Sportisti tiek apbalvoti atseviški ar katru roku.
LAF priekšsēdētājs R. Liepiņš

RIGA OPEN 2018
February 17, 2018
Riga, Brivibas Gatve 333, Latvija
Weighin in 10:00-12:00
Competition Starts:12:15
Qualification & Finals 12:15-15:00
OPEN LEFT & OPEN RIGHT 16:00-18:00

Clases:
Senior Men: -70 kg, -78 kg, -86 kg, -95 kg, +95 kg
Senior Women: -65 kg, +65 kg
Junior Men 18: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Junior Men 21: -80,+80
Novice Men: -75 kg, -85 kg, +85 kg
OPEN LEFT & RIGHT

AWARDS FOR EACH ARM SEPPERATLY
Participation fee: 10 euro
More info www.armwrestling.lv
Registration here: https://goo.gl/forms/NkYoDheARxePRRwu1
latarm@inbox.lv