Krimuldas Kauss 2019 -Latvijas kausa 4. posms Armvrestlingā

 

 

www.armwrestling.lv

 

NOLIKUMS

  1. gada Latvijas kausa 4. posmam armvrestlingā

Krimuldas kauss armvrestlingā 2019

 

 

Vieta un Laiks

Sacensības notiks Parka iela 1, Krimulda

9:00- 10:10 dalībnieku svēršanās

10:20 sacensību sākums

 

Sacensību mērķis

  • Armvrestlinga sporta popularizācija Latvijā
  • Interesentu piesaiste sportam
  • Latvijas kausa 3. Posma uzvarētāju noskaidrošana
  • Jauniešu piesaiste sportam
  • Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija

 

Sacensību vadība

Sacensības organizē Latvijas Armvrestlinga federācija sadarbībā ar Krimuldas novada domi;

Sacensību vadītājs : Raimonds Liepiņš

Sekretārs: Elvis Kurzemnieks un Annija Bergmane

Vecākais tiesnesis: Oļegs Gantimurovs

Sacensību noteikumi

Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem (http://www.armwrestling.lv/armrestlings/noteikumi/)

 

Sacensības notiek divcīņā (labā plus kreisā roka) pēc divmīnusu sistēmas. Uzvarētājus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summas:

Ø  vieta – 25 punkti

Ø  vieta – 17 punkti

Ø  vieta – 9 punkti

Ø  vieta -5 punkti

Ø  vieta- 3 punkti

Ø  vieta- 2 punkti

Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst sportists ar mazāko personīgo svaru.

Pie starta tiek pielaisti visi licencēti sportisti un iesācēji, kas reģistrējušies sacensībām. Sportisti startē sporta apģērbā un apavos, aizliegts lauzties, ja uz rokām atrodas juvelieru izstrādājumi vai citas rotaslietas.

Cīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!!

Sportisti un komandas vāc punktus gada kopvērtējuma ieskaitei

 

Apbalvošana

Uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, absolūtās kategorijas uzvarētāji ar kausiem un sponsoru balvām.

Latvijas kausa kopvērtējuma ieguvējus apbalvo ar kausiem un diplomiem.

 

Svara kategorijas

 

Juniori -18 gadiem -65, -75, +75 kg (2001. gadā dzimušie un jaunāki)

Juniori – 21 gadiem – OPEN / atvērtā svara kategorija (1998. gadā dzimuši un jaunāki)

 

Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem  bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības. Reģistrācijas laikā uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.

 

Iesācēji vīri – 75 kg; 85 kg; 85 kg +

Amatieri OPEN

Open/ PRO vīri – 70 kg; 78 kg; 86 kg; 95 kg; 95 kg +

Dāmas OPEN

Absolūtā kategorija/ OPEN labā roka

Absolūtā kategorija/ OPEN kreisā roka

 

Finansēšana

Visus sacensību izdevumus sedz juridiska organizācija vai pats sacensību dalībnieks.

 

DĀMĀM DALĪBA BEZ MAKSAS

 

DALĪBA AR REĢISTRĀCIJU 10 EURO, BEZ REĢISTRĀCIJAS 15 EURO

 

GADA SPORTISTA LICENCES MAKSA 5 EURO

 

PAILDUS KATEGORIJA 5 EURO

 

*IESĀCĒJIEM GADA LICENCE NAV VAJADZĪGA
Licence ir nepieciešama, lai sportisti startētu visos Latvijas kausa posmsos , Latvijas čempionātā, kā arī Eiropas vai Pasaules čempionātā.

 

*Visas kategorijas izņemot iesācēju netiek pielaistas pie starta bez gada vai vienreizējās licences iegādes.

 

Latvijas Armvrestlinga federācijas kontu

VALSTS KASĒ LV83TREL9153010000000;

reģ.nr.50008023361
Maksājuma uzdevumā norādīt vārdu uzvārdu, personas kodu un maksājuma mērķi: PAR LICENZI VAI PAR DALĪBAS MAKSU

 

Pieteikumi

Reģistrāciju var aizpildīt online- www.armwrestling.lv

https://forms.gle/k9t7uoqcsvA2kVRR6

Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, parakstoties sacensību protokolā.

Dalībnieki jaunāki par 18  gadiem  netiek pielaisti sacensībām bez ārsta vai vecāku atļaujas. Reģistrējoties uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.

 

Reģistrējoties šīm sacensībām jūs tiekat informēti, ka var ierasties Sporta Medicīnas Valstsa ģentūras Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var ievākt no jebkura licencēta dalībnieka nepieciešamos paraugus aizliegto vielu analīzēm.