Latvijas kausa 3. posms armvrestlingā 2018

www.armwrestling.lv

NOLIKUMS
2018. gada Latvijas kausa 3. posmam armvrestlingā
Beach Games kauss armvrestlingā 2018

Vieta un Laiks
Sacensības notiks 2018. gada 11. augustā, Vecāķu pludmalē, Rīga
11:00- 12:00 dalībnieku svēršanās
12:15 sacensību sākums

Sacensību mērķis
Armvrestlinga sporta popularizācija Latvijā
Interesentu piesaiste sportam
Latvijas kausa 3. Posma uzvarētāju noskaidrošana
Jauniešu piesaiste sportam
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija

Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Armvrestlinga federācija sadarbībā ar Beach Games;
Sacensību vadītājs : Raimonds Liepiņš
Sekretārs: Oskars Paeglekalns
Vecākais tiesnesis: Oļegs Gantimurovs
Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem.
Sacensības notiek divcīņā (labā plus kreisā roka) pēc divmīnusu sistēmas. Uzvarētājus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summas:
Ø vieta – 25 punkti
Ø vieta – 17 punkti
Ø vieta – 9 punkti
Ø vieta -5 punkti
Ø vieta- 3 punkti
Ø vieta- 2 punkti
Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst sportists ar mazāko personīgo svaru.
Pie starta tiek pielaisti visi licencēti sportisti un iesācēji, kas reģistrējušies sacensībām. Sportisti startē sporta apģērbā un apavos, aizliegts lauzties, ja uz rokām atrodas juvelieru izstrādājumi vai citas rotaslietas.
Cīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!!
Sportisti un komandas vāc punktus gada kopvērtējuma ieskaitei

Apbalvošana
Uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, absolūtās kategorijas uzvarētāji ar kausiem un sponsoru balvām.
Latvijas kausa kopvērtējuma ieguvējus apbalvo ar kausiem un diplomiem.

Svara kategorijas
Juniori -18 gadiem -65, -75, +75 kg (2000. gadā dzimušie un vēlāk)
Juniori – 21 gadiem – OPEN / atvērtā svara kategorija (1997. gadā dzimuši un vēlāk)
Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības. Reģistrācijas laikā uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.

Iesācēji vīri – 75 kg; 85 kg; 85 kg +
Amatieri – 80 kg, +80 kg
Sportisti no Amatieru un Junioru (U18 & U21) kategorijas var startēt arī pieaugušo jeb PRO kategorijās!
Open/ PRO vīri – 70 kg; 78 kg; 86 kg; 95 kg; 95 kg +
Dāmas Open/PRO – 65 kg; 65 kg +
Invalīdi OPEN labā roka
OPEN labā roka
OPEN kreisā roka

Finansēšana
Visus sacensību izdevumus sedz juridiska organizācija vai pats sacensību dalībnieks.
Dalības maksa ar pieteikumu Junioriem (U18 un U21) un dāmām 5 eiro – bez pieteikuma 7 eiro
Dalības maksa ar pieteikumu Amatieriem, Iesācējiem un OPEN 7 eiro – bez pieteikuma 10 eiro
Dalības maksa par papildus kateogriju un OPEN (Absolūtā)- 5 euro
GADA LICENČU IEGĀDE
7 EUR junioriem, dāmām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
10 EUR Open un amatieriem
Vienreizējā licences maksa 3 euro
Iesācējiem gada licence nav vajadzīga.
Licence ir nepieciešama, lai sportisti startētu visos Latvijas kausa posmsos , Latvijas čempionātā, kā arī Eiropas vai Pasaules čempionātā.

*Visas kategorijas izņemot iesācēju netiek pielaistas pie starta bez gada vai vienreizējās licences iegādes.
Latvijas Armvrestlinga federācijas kontu
VALSTS KASĒ LV83TREL9153010000000;
reģ.nr.50008023361
Maksājuma uzdevumā norādīt vārdu uzvārdu, personas kodu un maksājuma mērķi: PAR LICENZI VAI PAR DALĪBAS MAKSU

Pieteikumi
Reģistrāciju var aizpildīt online- www.armwrestling.lv
VAI
https://goo.gl/forms/BtpDrAxWCR3ibgd82
Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, parakstoties sacensību protokolā.
Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem netiek pielaisti sacensībām bez ārsta vai vecāku atļaujas. Reģistrējoties uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.

Reģistrējoties šīm sacensībām jūs tiekat informēti, ka var ierasties Sporta Medicīnas Valstsa ģentūras Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var ievākt no jebkura licencēta dalībnieka nepieciešamos paraugus aizliegto vielu analīzēm.