BIG RED SUN “BALTIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS ARMVRESTLINGĀ 2018”


“SCROOL DOWN FOR ENGLISH!!!”
www.armwrestling.lv

NOLIKUMS
Big Red Sun Baltic Open 2018
Baltijas atklātais čempionāts armvrestlingā 2018

Vieta un Laiks
Sacensības notiks 2018. gada 28. jūlijā, Jūrmalā, Lienes iela 16/18.
11:00- 12:15 dalībnieku svēršanās
12:30 sacensību sākums

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās šeit: https://goo.gl/forms/HQm3bZUs1az8wNIA2

Sacensību mērķis
Armvrestlinga sporta popularizācija Latvijā
Interesentu piesaiste sportam
Baltijas atklātā čempiona uzvarētāju noskaidrošana.
Jauniešu piesaiste sportam
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija

Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Armvrestlinga federācija sadarbībā ar Big Red Sun.
Sacensību vadītājs : Raimonds Liepiņš
Sekretārs: Elvis Kurzemnieks un Annija Bergmane
Vecākais tiesnesis: Oļegs Gantimurovs
Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem.
Sacensības notiek divcīņā (labā plus kreisā roka) pēc divmīnusu sistēmas. Uzvarētājus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summas:
Ø vieta – 25 punkti
Ø vieta – 17 punkti
Ø vieta – 9 punkti
Ø vieta -5 punkti
Ø vieta- 3 punkti
Ø vieta- 2 punkti
Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst sportists ar mazāko personīgo svaru.
Pie starta tiek pielaisti visi licencēti sportisti un iesācēji, kas reģistrējušies sacensībām. Sportisti startē sporta apģērbā un apavos, aizliegts lauzties, ja uz rokām atrodas juvelieru izstrādājumi vai citas rotaslietas.
Cīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!!
Sportisti un komandas vāc punktus gada kopvērtējuma ieskaitei

Apbalvošana
Uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām, absolūtās kategorijas uzvarētāji ar kausiem un sponsoru balvām.

Svara kategorijas ar LABO un KREISO roku
Juniori -18 gadiem -65, -75, +75 kg (2000. gadā dzimušie un vecāki)
Juniori – 21 gadiem -80/+80 / atvērtā svara kategorija (1997. gadā dzimuši un vecāki)
Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības. Reģistrācijas laikā uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.
Iesācēji vīri – 75 kg; 85 kg; 85 kg +
Pro Vīri Absolūtā kategorija
Open/ PRO vīri – 70 kg; 78 kg; 86 kg; 95 kg; 95 kg +
Dāmas Open/PRO – 65 kg; 65 kg +
Finansēšana
Visus sacensību izdevumus sedz juridiska organizācija vai pats sacensību dalībnieks.
Dalības maksa Junioriem (U18 un U21), Iesācējiem un dāmām par vienu roku 5 EUR;
Dalības maksa Pro Vīriem un Dāmām 10 EUR par vienu roku;

Latvijas Armvrestlinga federācijas kontu
VALSTS KASĒ LV83TREL9153010000000;
reģ.nr.50008023361
Maksājuma uzdevumā norādīt vārdu uzvārdu, personas kodu un maksājuma mērķi: PAR LICENZI VAI PAR DALĪBAS MAKSU

Pieteikumi
Reģistrāciju var aizpildīt online- www.armwrestling.lv
VAI
https://goo.gl/forms/HQm3bZUs1az8wNIA2
Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, parakstoties sacensību protokolā.
Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem netiek pielaisti sacensībām bez ārsta vai vecāku atļaujas. Reģistrējoties uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.

Reģistrējoties šīm sacensībām jūs tiekat informēti, ka var ierasties Sporta Medicīnas Valstsa ģentūras Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var ievākt no jebkura licencēta dalībnieka nepieciešamos paraugus aizliegto vielu analīzēm.

ENGLISH:
Big Red Sun Baltic Open – International Armwrestling Tournament
REGISTRATION : https://goo.gl/forms/HQm3bZUs1az8wNIA2
July 28, 2018
Jūrmalā, Lienes iela 16/18, Latvia
11:00- 12:15 Weigh in
12:30 Start of competition
Right & Left arm Classes
Junior Boys 18 (-65kg, -75 kg, +75 kg)
Junior Boys 21 (-80/+80)
Novice Men -75kg, -85 kg, +85 kg
OPEN for PRO MEN
Senior Women (-65 kg, +65 kg)
Senior Men (-70 kg, -78 kg, -86 kg, -95 kg, +95 kg)