Valde

Valde:

Prezidents  Raimonds Liepiņš t. +371 27839910,

Vice – prezidents Jānis Amoliņš

Ģenerālsekretārs Oskars Paegelekalns

Valdes loceklis – Linards Iļjins 

Valdes locekļi ievēlēti uz četriem gadiem no 2015.gada 16.jūnija līdz 2019. gada 16. jūnijam