Armvrestlings par soli tuvāk starptautiskai atzīšanai!

WAF (World Armwrestling federation) var kļūt par pirmo Novērotāju, kas kļūst par pilnu GAISF biedru!

(Lausannā pilsētā, 30. janvārī) World Armwrestling Federation (WAF) ir tikusi rekomendēta, lai kļūtu par pilnu Global Association of International Sports Federations (GAISF) biedru.

Šo lēmumu pieņēma GAISF padome, kas satikās Lausannā, šis lēmums tiks izvirzīta apstiprināšanā no biedriem GAISF biedru sapulcē, kas norisināsies aprīlī, Bangkokā.

WAF ir starp pirmajām no Starptautiskajām federācijām (IFs), kurai tika piešķirts GAISF novērotāja statuss 2017. gada oktobrī. Tā ir sasniegusi nepieciešamos kritērijus un ja būs veiksmīga, tad kļūs par pirmo novērotāju, kas ir kļuvusi par atdzītu biedru.

“Novērotāja statuss atļauj Starptautiskajām federācijām būt par daļu no GAISF tīkla, piedalīties sporta pasākumos un apmeklēt ikgadējos forumus. Kā arī piedalīties biedru kopsapulcē, tikai bez balsošanas iespējām. Statuss ir derīgs divus gadus.”

“Esam pārņemti ar lielu prieku uzzinot, ka armvrestlings ir tik tuvu starptautiskai atdzīšanai, šis ir milzīgs solis mūsu sporta veidam, kas vairos gan armvrestlinga sporta popularitāti, bet arī sportistu un augsto sasniegumu skaitu nākotnē!”

LAF prezidents- R. Liepiņš

Pilns raksts angļu valodā: https://gaisf.org/world-armwrestling-federation-recommended-for-full-gaisf-membership/

Dalies un Mīli Armrestling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •